Rapat Panitia Pelaksaan MUNAS IPASPI

Pembinaan dan Pengarahan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku pembina IPASPI Dilanjutkan Pengarahan Ketua Umum IPASPI, Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Ketua Panitia Penyelenggara MUNAS VI IPASPIĀ